07 januari 2019 
5 min. leestijd

Achter elke angst die je ervaart, ligt vrijheid op je te wachten!

Achter elke angst die je ervaart, ligt vrijheid op je te wachten!

Angst is zo’n dingetje waar we echt allemaal bewust of onbewust mee te maken hebben. Dat kan variëren van een lichte angst tot heftige angsten. Deze laatste kunnen zich zelfs ontwikkelen tot paniekaanvallen. Maar wat is angst nu eigenlijk? Daar zijn allerlei theorieën over te vinden. Ik kies voor een uitleg vanuit mijn eigen ervaring en inzichten.

Angst, een valse illusie die echt lijkt

Het engelse woord voor angst is FEAR en kun je ontrafelen in: False Experience Apearing Real.
In het Nederlands vertaald is dat: ‘Een valse illusie die echt lijkt’. Ondanks het illusoire aspect kan het je behoorlijk van het padje brengen. Echter….,  stel dat angst een valse illusie is dan is ze (eenvoudig) te ontmaskeren en op te lossen, toch?

Waar komt een bepaalde angst vandaan? En hoe kan een simpel angstgevoel uiteindelijk uitgroeien tot paniekaanvallen die je hele leven belemmeren? Als je uitgaat van het gezegde dat gedachten krachten zijn die jouw leven gestalte geven dan is een logische conclusie dat het jouw denken is dat zorgt voor bangigheid.

Nu zal een éénmalige nare gedachte wellicht onbehaaglijke gevoelens oproepen maar daar blijft het dan ook bij. Pittige(re) angsten ontstaan naar mijn mening o.a. door het stelselmatig herhalen van dezelfde gedachten. Als jij dit consequent doet dan wordt het steeds lastiger om die bepaalde gedachten om te vormen tot gedachten die jou steunen.

Niet willen voelen versus omarmen

Een ander onderdeel dat een rol speelt bij het ervaren van angst is dat we deze vervelende emotie absoluut niet willen voelen. We kiezen er dan voor om er tegen te vechten. Het effect is echter tegengesteld want deze gevoelens worden daardoor juist hardnekkiger. Ze vechten keihard terug en winnen om zo maar te zeggen. De sleutel is dus te vinden in volledige acceptatie van alles wat er is. Maar ja, hoe doe je dat?

In feite is volledig accepteren heel eenvoudig. Het is slechts een besluit nemen en uitvoeren, de praktijk is vaak heel anders. Jammer genoeg, spreek ik wat dit aspect betreft, uit eigen ervaring. Vechten als strategie heeft mij in het verre verleden heel goed geholpen. Dat is misschien de reden dat ik hardnekkig volhoud in bepaalde situaties. Toch komt hier langzaam maar zeker wel verandering in vanuit bewustzijn en mijn verlangen om meer effectief gedrag te kiezen.

90% van ons denken en doen gebeurt onbewust. Het kan zomaar zijn dat jij ook, net als ik, eigenlijk niet in de gaten hebt dat je tegen van alles en nog wat vecht. Of je bent er wel bewust van maar je hebt de onbewuste belemmerende overtuiging dat dit strijden jouw redding is. Je blijft het dus doen, soms tegen beter weten in.

Een overgenomen angst

In ieder geval, jaren geleden kampte ik zelf met een fikse angst voor kakkerlakken. Het gekke was deze angst er was zonder dat ik er ooit een gezien had. Hoe kwam ik dan toch aan deze angst? Het geval was dat mijn moeder zeer regelmatig uitgebreid haar angst over kakkerlakken toelichtte. Ik heb haar angst gewoonweg overgenomen.

Op enig moment werd ik wel geconfronteerd met deze akelige insecten. Wij zijn namelijk zeer regelmatig in Spanje. Het land waar in elke straatput duizenden kakkerlakken huizen. Een aantal jaar geleden was er een kakkerlakken plaag. Hetgeen in de praktijk resulteerde in een of meerdere kakkerlakken die ik dagelijks tegenkwam. Ik werd er helemaal gek van en liep als een angstige inspecteur door het huis bedacht op een plots tevoorschijn komende kakkerlak. Wat een nare en onvrije situatie was dat.

Nu geloof ik dat elke gebeurtenis mij iets wil zeggen dus ook deze aanwezigheid van kakkerlakken. Het boek van Christiane Beerlandt, ‘Als de dieren spreken konden’, bracht licht in de duisternis en gaf mij inzicht in wat ik kon doen om deze uiterlijke verschijning van mijn innerlijke wereld te keren. Dat heb ik gedaan en sindsdien heb ik nog ooit 2 kakkerlakken aangetroffen en daar is het bij gebleven.

Alles wat geen uiting is van liefde, is een uiting van angst

Er zijn slechts 2 emoties die ons handelen bepalen: angst en liefde. Spijtig genoeg heeft het leven vanuit angst collectief de overhand.  We hebben gewoonweg niet geleerd hoe we als ‘lichtwezens’ met name uit liefde kunnen handelen.

Wij leven dus in angst, omdat wij niet weten hoe we vanuit onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en alles wat er is in het leven te staan. We hebben niet geleerd te vertrouwen op het leven. We worden opgevoed in angstdenken en dit wordt bewust aangewakkerd door  media, politiek, multinationals en het onderwijssysteem Want een angstig mens is gemakkelijk te beïnvloeden, toch? Kortom, dagelijks worden we collectief geconditioneerd om angstig te zijn.

Ondanks een ingezette kentering is onze maatschappij nog steeds gericht op begeerte van materie en waardering van zaken buiten onszelf (geld, succes, roem, uiterlijk etc.). Als jij je door waarden buiten jezelf laat leiden is het gevolg dat je langzaam maar zeker afdrijft van wie je echt bent. Je bent ontrouw aan jezelf want je wilt voldoen aan de algemeen heersende norm. Zwart wit gesteld hoor je er niet bij als je afwijkt. Hoe angstig is het om anders te doen en zijn dan je werkelijk bent?

Samenvattend ontstaan angsten dus vanuit onjuist aangeleerd gedrag waardoor je afwijkt van wie je echt bent. Je kunt denken aan de angst om te falen, angst voor eenzaamheid, angst voor geweld, angst voor  lichamelijke gebreken, angst voor het ouder worden, angst voor lichamelijke gebreken, angst voor de dood, angst om niet geliefd te worden, de angst niet goed genoeg te zijn kortom wat voor angst dan ook.

De oplossing hiervoor is te vinden om de voorwaardelijke liefde transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. Teruggrijpend naar het woord FEAR gaat het erom alle illusies te ontmaskeren en terug te keren naar wie jij bent, wat jij echt wilt en dat te doen waarom jij hier op aarde bent. Dat is wat jouw leven een fantastische wending gaat geven, daar is voor jou echte vrijheid te vinden om maximaal te genieten van het leven.

Liefs

PS:
Donderdag 24 januari 2019 om 20.00 uur verzorg ik een gratis online Masterclass: Angst en Paniek de Baas!
Wil je op de hoogte gehouden worden van deze en soortgelijke activiteiten laat dan hieronder je naam en mailadres achter.

JA, IK WORD GRAAG GEINFORMEERD!
dit veld niet invullen s.v.p.

if (form.elements[i].name === 'relation_firstName') { if (form.elements[i].value === '') { missing = true; missingFields = missingFields + '\nVoornaam'; } } if (form.elements[i].name === 'relation_email') { if (form.elements[i].value === '') { missing = true; missingFields = missingFields + '\nE-mail'; } } } if (missing) { alert('De onderstaande velden moeten zijn ingevuld:\n' + missingFields); return false; } if (!form.elements["relation_avg1"].checked) { alert('Er is geen toestemming gegeven'); return false; } if (!form.elements["relation_avg2"].checked) { alert('Er is geen toestemming gegeven'); return false; } return true; }

Over de schrijver
In de Franse taal staat ‘clair(e)’ voor ‘helder’, ‘duidelijk’. En Claire is ook mijn naam.Vanaf mijn geboorte ben ik, net als ieder ander, in ontwikkeling. Onbewust en bewust. Vooral de laatste jaren ben ik zeer bewust bezig met datgene wat ik graag wil realiseren. Boven alles is dat 'gelukkig zijn'.Ik heb hoe langer hoe meer een helder inzicht verkregen in de koers die ik in mijn leven wil varen. Het is mij tevens duidelijk geworden dat ik zélf de richting en kwaliteit van mijn leven bepaal en dat ik hiervoor het heft in eigen handen kan en móet nemen. Dit gaat met vallen en opstaan, met teleurstelling en overwinning, met pijn en plezier.Graag wil ik je inspireren door het delen van mijn ervaringen en levenswijsheid.Liefs
Reactie plaatsen