29 september 2022 
3 min. leestijd

'Ik kan er toch niets veranderen!'

'Ik kan er toch niets veranderen!'

‘Pfff …. Ik kan er toch niets aan veranderen!' Herken je deze verzuchting? Ik heb het ook wel eens gedacht, zeker in deze turbulente tijd. Het C-virus, oorlog, vluchtelingen, inflatie, tekorten, bedreiging, censuur, oversterfte, tweespalt en nog zoveel meer. Er daagt altijd ergens weer een nieuwe dreiging. 

Hoe kan dit? Is het gewoon het noodlot? Overkomt ons dit? En tot slot de belangrijkste vraag: 'Kan ik er echt niets aan veranderen?'


Noodlot of plan?

Eerst echter even dit. Mijn overtuiging (gevoed door onderzoek) is het dat de meeste gebeurtenissen geniaal geconstrueerd zijn. Ik zou deze doordachtheid kunnen bewonderen ware het niet dat de gevolgen van bepaalde plannen desastreus zijn voor het welzijn en vrijheid van jou en mij. 


Met open ogen er in tuinen!

In ieder geval zorgt de briljante aanpak dat velen niet verder kijken dan hun neus lang is en daardoor blind door de open deuren in de gevangenis lopen.


Wat als een rode draad door alles heen loopt is dat de makers van de plannen, slechts een zeer kleine selecte groep, zich richten op het creëren van angstgevoelens. Een angstig mens is gemakkelijk te manipuleren om dingen te doen die men ‘normaal’ zeker niet zou doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het inleveren van vrijheid. Vrijheid is echter mijn geboorterecht. Ik geloof heilig dat niemand het recht heeft, onder welk voorwendsel dan ook, mij mijn vrijheid te ontnemen.


Onmachtig of krachtig?

Het onmachtige gevoel dat je niets aan bepaalde situaties kan veranderen speelt ook een rol van het klakkeloos ondergaan van absurde maatregelen. Door bovengenoemde gemoedsaandoening neig je er naar om je, tegen je zin weliswaar, over te geven aan een omstandigheden en regels die je diep van binnen niet wilt. 

 

De vraag rijst wederom of je daadwerkelijk geen invloed kunt uitoefenen. Persoonlijk denk ik dat kwaad zijn, klagen, protesteren, in de pen klimmen, stille tochten en nog veel meer soortgelijke acties niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat we het niet moeten doen. Een tegengeluid geven is zeker belangrijk. 


De echte kracht waarmee we dingen kunnen veranderen komt vanuit onszelf. Omdat wij juist deze kracht en de daaraan verbonden invloed schromelijk onderschatten ondernemen we op dit gebied geen of te weinig actie. Naast het feit dat het voelt alsof je als enkeling geen verschil kunt maken.


Het morfogenetische veld

We zijn echter allemaal energetisch verbonden. We komen allemaal van dezelfde bron, je zou het ook het licht kunnen noemen. We zijn dus lichtwezens of anders gezegd energiewezens. Hetgeen betekent dat hetgeen ik doe door een ander energetisch opgepakt wordt (morfogenetisch veld) en dus van invloed is.


Het is essentieel dat ik vanuit liefde leef, op de allereerste plaats voor mezelf. Een logisch gevolg is dan dat ik dat dan automatisch toepas in mijn leven. Hierdoor beïnvloed ik jou en anderen op een positieve manier. Ik hoef hier niets voor te doen alleen maar te ZIJN. Dat is juist het mooie er aan. 


Liefde is de sleutel

Nu is het zo dat ik vanuit mijzelf heel sterk de behoefte heb om mijn leven zo goed mogelijk te leven. Dat heeft niets te maken met roem, carrière, succes of een mooi uiterlijk. Nee, voor mij betekent het bijvoorbeeld dat ik in balans ben, kalm kan blijven in moeilijke situaties, het mooie in anderen kan blijven zien, mezelf onvoorwaardelijk lief heb, neutraal ben in mijn reacties etc. Deze lijst kan uiteraard nog met veel meer aangevuld worden.


Het kwade met kwaadheid bestrijden heeft nog nooit gewerkt! Kijk naar de vele oorlogen met miljoenen doden en slachtoffers. Boos zijn op een ander/de situatie is in feite een mini-oorlog in jezelf. 


Wrang is dat jij zelf hiervan het slachtoffer bent door een continu aanwezige innerlijke gevechtsdialoog. De ander weet namelijk vaak niets van jouw boosheid af. Besef overigens dat het in tegenstellingen denken ook iets is van gecreëerd word door de plannenmakers en uitgevoerd wordt op sociale media en door de media.

 

Hoe dan ook, juist het goede, m.a.w. het licht in jou en mij, heeft de kwaliteit om het kwaad te laten verdwijnen. Daar waar het licht schijnt kan er geen duisternis meer zijn. Hoe meer mensen dit beseffen en hier naar gaan handelen hoe dichter bij we bij een betere wereld komen. Het vraagt de wil om te veranderen, de moed en doorzettingsvermogen om het daadwerkelijk te doen.


Verander dus de wereld door HET LICHT te zijn.


Liefs Claire


PS:

Heb jij wel eens nagedacht over het feit dat Mark Rutte in het begin van de pandemie al wist en verkondigde dat ‘het nieuwe normaal’ blijvend zou zijn?

 

Over de schrijver
In de Franse taal staat ‘clair(e)’ voor ‘helder’, ‘duidelijk’. En Claire is ook mijn naam.Vanaf mijn geboorte ben ik, net als ieder ander, in ontwikkeling. Onbewust en bewust. Vooral de laatste jaren ben ik zeer bewust bezig met datgene wat ik graag wil realiseren. Boven alles is dat 'gelukkig zijn'.Ik heb hoe langer hoe meer een helder inzicht verkregen in de koers die ik in mijn leven wil varen. Het is mij tevens duidelijk geworden dat ik zélf de richting en kwaliteit van mijn leven bepaal en dat ik hiervoor het heft in eigen handen kan en móet nemen. Dit gaat met vallen en opstaan, met teleurstelling en overwinning, met pijn en plezier.Graag wil ik je inspireren door het delen van mijn ervaringen en levenswijsheid.Liefs
Reactie plaatsen