11 februari 2020 
2 min. leestijd

Mevrouwtje 'even' U laat telkens de 'L' liggen!

Mevrouwtje 'even' U laat telkens de 'L' liggen!

Ik moet nog ‘even’

Er was eens vrouwtje dat zichzelf voorbij liep. Als ze ‘s morgens opstond, dacht ze aan ‘s middags. Als ze ‘s middags aan tafel zat was het weer: ‘Wat zal ik vanavond eten?’ En als ze dan eindelijk ‘s avonds naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou gaan doen.

Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: ‘Die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven...!’ Het vrouwtje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf.

Om met anderen te praten, daar had ze gewoon geen tijd voor. Ook dat hoorde bij haar ‘ziekte’. En weet je wat ze telkens zei? ‘Ik moet nog even… Laat ik gauw even… Ik kan nog net even...’ Het woord ‘even’ was haar stopwoordje geworden, en dus nu ook haar bijnaam.

Nu was er in het land een dokter die een heel wijs man was.
Toen hij dat vrouwtje zag en haar hoorde praten, zei hij ‘Mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert.’ Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug even...’

U laat telkens de ‘L’ liggen ….

Zie je, daar heb je het weer’, zei de dokter, ‘U bent zo haastig, U laat telkens de L liggen.’
Wat laat ik liggen?’ vroeg ze. ‘De L’, zei de dokter. ‘Zet de L steeds voor ‘EVEN.’

Goed dokter, ik zal het doen,’ antwoordde ze en weg was ze weer. Maar telkens als ze de L voor ‘even’ zette, schrok ze zich een hoedje.
Ik moet nog L—even……, Laat ik gauw L—even…. ik kan nog net L—-even…’

Ze wist zich geen raad, plofte in een stoel en zei zacht: ‘Zo kan ik nog wel even……… zo kan ik nog wel Leven.’

En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij.

Ze was zich ervan bewust geworden dat haar ‘even’ haar belette van het ‘leven’.
Ze besloot van nu af aan te LEVEN en bleef gewoon zichzelf. Haar kwaal was snel genezen en ze dankte de dokter. U hebt mijn Leven gered! Ze had de rust van binnen gevonden.

(Auteur onbekend)

Moraal van het verhaal

Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles “even” moet doen, denk dan aan vrouwtje “Even!” Vindt de tijd en de rust om bewust te Leven en in het hier en nu te zijn. Er is maar 1 moment en dat is het nu. Hier is ook alles te vinden waar je naar zoekt. Ik bedoel dan rust, plezier, vreugde, verbinding en nog zoveel meer.

Het is zeer eenvoudig om alert en bewust in het hier en nu te zijn en daarom wellicht juist zo uitdagend. Oefening en gerichte inzet baart kunst. Wellicht dat het zeer eenvoudige praktische advies dat ik in deze blog geef je al een eindje op weg helpt.

Liefs

 

Met dank aan Puur in contact. ❤️

Over de schrijver
In de Franse taal staat ‘clair(e)’ voor ‘helder’, ‘duidelijk’. En Claire is ook mijn naam. Vanaf mijn geboorte ben ik, net als ieder ander, in ontwikkeling. Onbewust en bewust. Vooral de laatste jaren ben ik zeer bewust bezig met datgene wat ik graag wil realiseren. Boven alles is dat 'gelukkig zijn'. Ik heb hoe langer hoe meer een helder inzicht verkregen in de koers die ik in mijn leven wil varen. Het is mij tevens duidelijk geworden dat ik zélf de richting en kwaliteit van mijn leven bepaal en dat ik hiervoor het heft in eigen handen kan en móet nemen. Dit gaat met vallen en opstaan, met teleurstelling en overwinning, met pijn en plezier. Graag wil ik je inspireren door het delen van mijn ervaringen en levenswijsheid. Liefs
Reactie plaatsen